Shopen är SSL ansluten vilket gör att det är en säker att handla i.

Det är också via PAYSON all betalning sker.